ˆ

Rejestry i archiwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr-ewidencje-archiwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Sekretariat PZS nr1 w Środzie Ślaskiej:
 • księgę ewidencji uczniów,
 • dziennik korespondencyjny,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • książkę kontroli,
 
 Zbiór danych przetwarzanych w związku z działalnością statutową placówki PZS nr 1 w Środzie Śląskiej: 
 • teczki danych uczniów;
 • księga zastępstw nauczycieli;
 • protokoły Rady Pedagogicznej;
 • dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, dzienniki zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć specjalistycznych, pedagoga, psychologa biblioteki szkolnej;
 • arkusze organizacji roku szkolnego;
 • księga absolwentów i wydanych świadectw;
 • księga druków ścisłego  zarachowania
 • ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego;
 • arkusze ocen uczniów;
 • protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 • dokumentacja zdrowotna uczniów;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr kart wycieczek;
 
Zbiór danych przetwarzanych w systemie finansowo - kadrowym PZS nr1 w Środzie Śląskiej: 
 
 • akta osobowe pracowników
 • listy płac pracowników – system informatyczny, wydruki;
 • ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
 • ewidencja  urlopów  pracowników niepedagogicznych;
 • ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego;
 • ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
 • ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej;
 • księga zatrudnionych nauczycieli;
 • księga zatrudnionych pracowników;
 • księga awansów;
 • zbiór upoważnień;
 • rejestr pracowników.
 
 
 Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z dnia 21 grudnia  2015  ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 nr 157 poz.1241 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
AZ
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-27 16:53:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-27 16:53:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27 16:56:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »